Sijainti:Helsinki, KäpyläVuosi:2015Laajuus:3 000 m2

Helen sähköverkolle valmistui vuonna 2015 Helsingin Käpylään uusi, moderni ja muuntojoustava monitilatoimisto.. Innovarch kehitti tilaajan tarpeisiin sopivan ja toimintaa tukevan tilakonseptin ja uuden brändin mukaisen raikkaan sisäilmeen.
Suunnittelutyön tueksi tehtiin henkilöryhmien haastattelut ja tarvekartoitukset. Värit ja kalusteverhoilut valittiin yhdessä tilaajan kalusteryhmän kanssa.
Uudessa työympäristössä on runsaasti eri kokoisia työtä palvelevia ryhmätyö- ja neuvottelutiloja sekä vetäytymistiloja ja vapaan työskentelyn alueita, joissa työtä tukevat erityyppiset kaluste-ratkaisut. Muuton myötä koko henkilöstö työskentelee monitilassa. Aikaisemmin lähes kaikilla oli omat työhuoneet. Henkilöstön työviihtyvyys on parantunut ja uudet sähkösäätöiset työpöydät tukevat työergonomiaa.
Innovarch laati kohteen tilasuunnittelun, sisustussuunnittelun, kiinto- ja irtokalustesuunnittelun, sekä osallistui valaistus- ja akustiikkasuunnitteluun.
Akustiikkapaneeleiksi valittiin Softenit.